Monthly Archives: May 2017

การแก้ไขโครงสร้างเมื่อเกิดสถานการณ์อาคารทรุด

เมื่อเกิดสถานการณ์อาคารทรุดเราต่างร้อนใจที่ต้องห่วงในเรื่องโครง จึงมีแนวทางดังนี้ 1.1 งานเสริมความเสถียรของโครงอาคารทรุด ด้วย Cabon Fiber เป็นวิธีที่ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนํ้าหนักบรรจุ และช่วยปรับปรุงการแอ่นตัวที่ มากเกินกำหนด ด้วยการเพิ่มเติมวัตถุด้านนอก โดย  “แผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์” 1.2 งานฟื้นฟูคอนกรีตเสริมเหล็กคือการแก้ไขคอนกรีตที่เกิดการกัดกร่อน หลุดร่อน หรือ แตกร้าว เนื่องด้วยอายุของโครง, โครงในนํ้าทะเล หรือไม่ก็โครงร่างที่ถูกสัมผัสกับสารเคมี 1.3 งานซ่อมแซมรอยร้าวโครงร่างอาคารทรุด โดยวิธี Epoxy & PU Rasin Injection เป็นการฟื้นฟูคอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าวบนโครงร่างคอนกรีต เพื่อให้เกี่ยวโยงประสมประสานเนื้อคอนกรีต และให้องค์ประกอบคอนกรีต กลับมารองรับนํ้าหนักได้อย่างเดิม 1.4 งานอุดแก้รอยรั่วซึม โดย PU Foam Injection … Continue reading

Posted in แนะนำบริการ | Tagged , | Comments Off on การแก้ไขโครงสร้างเมื่อเกิดสถานการณ์อาคารทรุด