Monthly Archives: May 2017

การแก้ไขโครงสร้างเมื่อเกิดสถานการณ์อาคารทรุด

เมื่อเกิดสถานการณ์อาคารทรุดเราต่างร้อนใจที่ต้องห่วงในเรื่องโครง จึงมีแนวทางดังนี้

1.1 งานเสริมความเสถียรของโครงอาคารทรุด ด้วย Cabon Fiber เป็นวิธีที่ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนํ้าหนักบรรจุ และช่วยปรับปรุงการแอ่นตัวที่ มากเกินกำหนด ด้วยการเพิ่มเติมวัตถุด้านนอก โดย  “แผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์”

1.2 งานฟื้นฟูคอนกรีตเสริมเหล็กคือการแก้ไขคอนกรีตที่เกิดการกัดกร่อน หลุดร่อน หรือ แตกร้าว เนื่องด้วยอายุของโครง, โครงในนํ้าทะเล หรือไม่ก็โครงร่างที่ถูกสัมผัสกับสารเคมี

1.3 งานซ่อมแซมรอยร้าวโครงร่างอาคารทรุด โดยวิธี Epoxy & PU Rasin Injection เป็นการฟื้นฟูคอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าวบนโครงร่างคอนกรีต เพื่อให้เกี่ยวโยงประสมประสานเนื้อคอนกรีต และให้องค์ประกอบคอนกรีต กลับมารองรับนํ้าหนักได้อย่างเดิม

1.4 งานอุดแก้รอยรั่วซึม โดย PU Foam Injection คือการปรับปรุงคอนกรีตที่มีการรั่วซึมของนํ้าผ่านโครงร่างคอนกรีต โดยการอัดพ่น PU Foamเข้าไปยังโพรง หรือจุดรั่วซึม

งานปรับปรุง ฉาบพื้นผิวคอนกรีต การแก้ ฉาบพื้นผิวคอนกรีต มีวัสดุมากมายให้คัดเลือกใช้ เช่นนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายการใช้งานของพื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้ว

2.1 งานพื้นอิพ็อกซี่ การซ่อม ฉาบพื้นผิวคอนกรีต ด้วยวัสดุ Epoxy Rasin เพื่อจะ

– ทาให้ทั่วบริเวณพื้นคอนกรีตหรือที่ชื้นก่อนที่จะใช้อีพ็อกซี่ทับหน้า

– ปกป้องความชุ่มชื้นชั่วขณะบนพื้นคอนกรีตใหม่พร้อมกับพื้นผิวคอนกรีตที่มีความชุ่มชื้น

– ทนทานต่อแรงปะทะพร้อมทั้งรอยขีดข่วนได้ดี, จัดการความชื้น,

– รักษารอยแยกร้าวที่มีขนาดเล็ก ลดแรงหนุนของความชื้นที่มาจากดิน

– มีสีให้คัดเลือกหลายหลากสี (ตาม Color Chart)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.jatgroundexpert.com