การจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ให้สามารถเข้ากับการทำงานได้อย่างดี ซึ่งเราก็สามรถที่จะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บเอกสารออนไลน์ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นจากที่ใดก็ได้บนอุปกรณ์หลากหลายชนิด เอกสารออนไลน์ก็แชร์ได้ง่ายขึ้นด้วยเนื่องจากคุณสามารถลิงก์ไปยังเอกสารเหล่านั้นได้แทนที่จะต้องส่งเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับอีเมล มีโบนัสเสริมให้คุณสามารถอ่านและแก้ไขเอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ OneNote ในเว็บเบราว์เซอร์ได้อีกด้วยถ้ามีการเก็บเอกสารเหล่านี้เอาไว้ในตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์

ในการทำงานใด ๆ ก็ตาม จะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล เอกสารต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งผู้เกี่ยวข้องอาจจะพบปัญหาในเรื่องของการที่ไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงเรื่องของ การจำแนกประเภทเอกสาร และทำอย่างไรที่จะช่วยให้เอกสารต่าง ๆ ไม่สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และสามารถค้นหาได้ง่าย

ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสาร    
1. การเตรียม คัดแยก จัดเอกสาร
2. การสร้างโครงสร้างในการจัดเก็บเอกสาร
3. การสแกนเอกสาร
4. การปรับแต่งเอกสารในเครื่องสแกน
5. การตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร
6. การนำเอกสารเข้าระบบเข้าสู่เครื่องระบบซอฟท์แวร์
7. การจัดเอกสารต้นฉบับในสภาพเดิม

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเอกสาร   
1. สามารถทำงานและการค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น
2. ประหยัดเวลาในการคัดแยกเอกสาร โดยรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเครื่องสแกนเนอร์
3. สามารถบริหารงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารไว้ในตู้ แฟ้ม กระดาษ
5. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบจัดเก็บเอกสาร โดยจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ในระบบคอมพิวเตอร์
6. ผู้ใช้ระบบสามารถเรียกค้นการเอกสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
7. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บเอกสาร

ทุกวันนี้ คงไม่มีองค์กรใดที่จะปฏิเสธความสามารถของเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในขณะที่มีราคาถูกลง องค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จึงมีความสามารถที่จะลงทุนได้ โดยเลือกขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ดังนั้น เราจึงสามารถที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าว เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดเก็บเอกสารได้ นำไปพัฒนาเทคนิคการจัดเก็บเอกสาร ของแต่ละองค์กรต่อไป

 

This entry was posted in แนะนำบริการ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.