รู้จักอาณาจักรหรือนิคมของปลวกก่อนใช้เหยื่อกำจัดปลวก

ในประเทศไทย  มีปลวกแพร่กระจายอยู่กว่าหนึ่งร้อยห้าสิบชนิด  แต่มีเพียงกว่าสิบชนิดเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์  ปลวกใต้ดินจัดเป็นปลวกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงสุดโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนคิดเป็นมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท  การเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้จะเริ่มขึ้นจากปลวกที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดิน  ทำท่อทางเดินดินทะลุขึ้นมาตามรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต  หรือรอยต่อเชื่อมระหว่างผนัง  เสา  หรือคานคอดินเพื่อเข้าไปทำลายโครงสร้างไม้ต่าง ๆ  ภายในอาคาร  เช่น  เสา  และคานไม้  พื้นปาร์เก้  คร่าวเพดาน  คร่าวฝา  ไม้วงกบ  ประตู  และหน้าต่าง  เป็นต้น

เริ่มต้นขึ้นเมื่อฤดูกาลเหมาะสม  ส่วนใหญ่มักเป็นช่วงหลังฝนตก  ปีละประมาณ  2-3  ครั้ง  โดยแมลงเม่าเพศผู้และเพศเมีย  (Alate or winged reproductive male or female)  บินออกจากรังในช่วงเวลาพลบค่ำเพื่อมาเล่นไฟจับคู่ผสมพันธุ์กัน  สำหรับปลวกใต้ดินที่เข้าทำลายอาคารบ้านเรือนมักจะบินออกจากรังเวลาประมาณ 18.30-19.30 น.  จากนั้น  จึงสลัดปีกทิ้งไปแล้วเจาะลงไปสร้างรังในดินบริเวณที่มีแหล่งอาหารและความชื้น  หลังจากปรับสภาพดินเป็นที่อยู่อาศัยแล้วประมาณ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ  และจะเพิ่ มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนอาจถึงวันละหลายพันฟอง  ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน  (larva)  และเจริญเติบโดยมีการลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัย  ไข่รุ่นแรกจะฟักออกมาเป็นปลวก  ไม่มีปีกและเป็นหมัน  สารเคมีเรียกกันว่าฟีโรโมน  หรือสารที่ผลิตออกมาจากทวารหนักของราชินีเพื่อให้ตัวอ่อนกิน  จะเป็นตัวกำหนดให้ตัวอ่อนพัฒนาไปเป็นปลวกวรรณะต่าง ๆ  เช่น  ปลวกงาน  (worker)  ปลวกทหาร  (soldier)  โดยบางส่วนของตัวอ่อนจะเจริญไปเป็นปลวกที่มีปีกสั้นไม่สมบูรณ์อยู่ในรังในช่วงระยะเจริญพันธุ์  (nymphs)  เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะเจริญไปเป็นแมลงเม่า  ซึ่งมีปีกยาวสมบูรณ์เต็มที่บินออกไปผสมพันธุ์ต่อไป  ตัวอ่อนบางส่วนจะเจริญเติบโตไปเป็นปลวกวรรณะสืบพันธุ์รอง  (supplementary queen and king)  ซึ่งจะทำหน้าที่ผสมพันธุ์และออกไข่เพิ่มจำนวนประชากรในกรณีที่ราชา  (king)  หรือราชินี  (queen)  ของรังถูกทำลายไป

หากคุณต้องการกำจัดปลวกให้สิ้นซาก ไว้ใจให้เรากำจัดปลวกให้ท่านสิค่ะ  บริษัทกำจัดปลวกของเราให้เหยื่อกำจัดปลวกที่มีคุณภาพรับรองเห็นผลแน่นอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.cheminpestcontrol.com

 

This entry was posted in แนะนำบริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.