Archive Page 3

Dropbox การเก็บข้อมูลข่าว ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งไหน

Dropbox เป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถ เรียกใช้ ไฟล์งานต่างๆ ของเราเอง หน่วยงานเพื่อ share file ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งไหน ใช้คอมพิวเตอร์ Notebook, PC หรือ มือถือ ก็สามารถเข้าถึงไฟล์งานได้อย่างง่ายดาย และตรงกันเสมอ ไม่ว่าจะมีการเพิ่ม ลด แก้ไข ไฟล์ใดๆ ใน Folder ของ Dropbox รวมถึงซิ้งค์ไฟล์ แชร์ไฟล์ ที่สามารถจัดการได้อย่างสะดวกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เหมือนจัดการไฟล์ในคอมของเราเองไม่ว่าเราจะเล่นคอมพิวเตอร์ที่ไหนหรือว่าเล่นที่เครื่องใคร ก็สามารถจัดการกับไฟล์งานของเราได้ ซึ่งต้องติดตั้งโปรแกรมของ Drop boxก่อนจากนั้นก็โยนไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์นั้นมันก็จะถูกอัพโหลดไปเก็บไว้ใน Server ของ Drop box โดยทันที แค่เพียงมีการต่ออินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของ Drop box คือสามารถเก็บข้อมูลที่เราต้องการใช้งาน ไว้บนพื้นที่ออนไลน์ ทำให้เราสามารถเปิดไฟล์งานที่ต้องการได้จากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆที่รองรับ โดยต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ทจึงทำให้เราสามารถสะดวกสบายในการทำงานนอกสถานที่ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปด้วยให้ยุ่งยาก

ข้อดีของ Drop box
ที่ช่วยทำให้สะดวกสบายมากขึ้นในโลกความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี”คือการเชื่อมโยงข้อมูล Dropbox จะทำไฟล์ใน Folder Dropbox ให้ ‘เชื่อมโยงกันได้ (Synchronize) โดยมีพื้นที่ฟรีให้มากถึง 2GB และสามารถใช้กันกับระบบปฏิบัตการ Windows, Mac, Linux, มือถือ และ Web-based. ไม่ว่าไฟล์ๆ นั้น จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อใด Dropbox จะรู้และ Update ให้กับเครื่องอื่นๆ อัตโนมัติทันทีแบ่งปันไฟล์ (File Sharing) แชร์ไฟล์งานในโฟลเดอร์ต่างๆ ให้กับคนอื่นๆ เพื่อให้ ‘ทำงานร่วมกันได้’ (Collaboration) นอกจากนี้ ยังสร้าง Public Link ให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสำรองข้อมูล (Online Backup) Dropbox ความสามารถอีกอย่างที่ทำให้เราหมดปัญหากับข้อมูลคือสามารถสำรองข้อมูลแบบออนไลน์ให้ทันที ไม่ต้องกังวลใจว่าข้อมูลจะหายไปที่ไหนเข้าผ่านเว็บไซต์ (Web Access) เราสามารถ Login เข้าไปใช้บริการในเวบไซต์ได้ทุกทีที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Document เป็นระบบที่ช่วยประหยัดการใช้งานกระดาษ สื่อสารได้รวดเร็ว มีการเชื่อมต่อกับระบบ อีเมล์ และ SMS คือ ผู้ส่ง เอกสารสามารถเลือกส่งแจ้งเตือนเอกสารเข้าที่เมล์ หรือ มือถือ ของผู้รับ ได้ทันที มีระดับการสื่อสารที่เหนือกว่าอีเมล์ คือ ผู้ส่งสามารถทราบได้ว่า ผู้รับ เปิดอ่าน ลงชื่อรับทราบ หรือส่งเอกสารต่อ สามารถใช้ติดตามงานเอกสารภายในองค์กรได้ ประหยัดเวลาและ บุคลาการในการติดตามงานเอกสาร เช่นการ ส่งหนังสือเวียน เกี่ยวกับ ระเบียบ,งานคำสั่ง,ประชาสัมพันธ์ สามารถส่ง และ ติดตามได้แบบ ออนไลน์
ทำงาน ด้วยกระบวนการทำงานแบบออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ network ภายในองค์กร ในลักษณะ Web Application ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องผู้ใช้งาน สามารถใช้งานบน Tablet หรือ IPAD สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน กำหนดสิทธิการใช้งาน แต่ละ เมนูได้อิสระ ลดการใช้กระดาษ สะดวกในการจัดเก็บค้นหา เป็นระบบจัดเก็บเอกสาร ในระบบอัตโนมัติ สามารถสร้างระบบรับส่งเอกสารขนาดใหญ่ขององค์กรอย่างเป็นระบบในหน่วยงานได้ เช่น กรณี หลายกอง หลายแผนก แยกทะเบียนคุมรับส่งหนังสือกัน ต่างกอง ต่างแผนกกัน และ ต้องการให้มีระบบรับส่งเอกสารระหว่างกอง แผนก หรือ ทั้งหมด ซึ่งระบบสามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานได้อิสระตามเมนูการใช้งาน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ ตามต้องการ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ ลงรับจัดเก็บเอกสาร เข้าระบบ และ สามารถส่งต่อเพื่อลงนามในเอกสาร หรือ ส่งเข้าระบบหนังสือเวียน มีระบบลงนามรับทราบ ในเอกสาร และ ในระบบแบบออนไลน์ รองรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ 2548 ทำงาน ในลักษณะ Web Application สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กันไม่จำกัด user กำหนดสิทธิการใช้งาน แต่ละ เมนูได้ ลดการใช้กระดาษ สะดวกในการจัดเก็บค้นหา ทำงานในลักษณะ Webbase ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องผู้ใช้งาน โดย
จัดเก็บเอกสารตามประเภท ดังต่อไปนี้
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ 3 ประเภท : คำสั่ง,ระเบียบ,ข้อบังคับ
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3 ประเภท : ประกาศ , แถลงการณ์ , ข่าว
หนังสือหลักฐาน : หนังสือรับรอง , รายงานการประชุม , บันทึก , หนังสืออื่น
หนังสือเวียน
โดย มี Feature ดังนี้
สามารถจัดการผู้ใช้งานในระบบได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
สามารถจัดเก็บรายละเอียดผู้ใช้งานระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน/ส่วน สำนัก/กอง ที่ผู้ใช้งานสังกัด รหัสผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) เป็นต้น
สามารถเพิ่ม แก้ไข กลุ่มผู้ใช้งานได้ กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบงานได้
สามารถจัดเก็บประวัติการเข้าและออกจากระบบงานของแต่ละผู้ใช้งานได้
สามารถกำหนดสถานะของผู้ใช้งาน (Active/Inactive)
กำหนด วัน เวลา ในการเข้าใช้งานระบบได้

วิธีการจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันการจัดเก็บเอกสารในหน่วยงานจะเป็นระบบแบบที่ทำด้วยมือ ปัญหาที่พบในการเก็บด้วยมือคือทำให้
ยากต่อการดูแลและการค้นหา นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและไม่มีความปลอดภัยต่อเอกสาร รวมไปถึงการรักษาคุณภาพของเอกสารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นานที่สุด ซึ่งต้องใช้เวลานาน เกิดความไม่สะดวกในการทำงาน ดังนั้นจึงมีความต้องการจัดระบบการทำงานใหม่โดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดูแลและจัดการกับเอกสาร มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการกับระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร เพื่อลดปัญหาในการจัดเก็บเอกสารลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดการเอกสารและสามารถเรียกดูเอกสารแบบ Online เพื่อความสะดวกซึ่งเทคโนโลยีจะช่วยให้องค์การนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นและประหยัดทรัพยากรอีกด้วย
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเอกสาร
– สามารถทำงานและการค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น
– ประหยัดเวลาในการคัดแยกเอกสาร โดยรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเครื่องสแกนเนอร์
– สามารถบริหารงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารไว้ในตู้ แฟ้ม กระดาษ
– เพิ่มประสิทธิภาพในระบบจัดเก็บเอกสาร โดยจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ในระบบคอมพิวเตอร์
– ผู้ใช้ระบบสามารถเรียกค้นการเอกสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
– ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บเอกสาร
สำหรับขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ประกอบไปด้วย การเตรียม คัดแยก จัดเอกสารเตรียม คัดแยก จัดเอกสารการสแกนเอกสารและปรับแต่งเอกสารในเครื่องสแกนรวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของเอกสารแล้วนำเอกสารเข้าระบบเข้าสู่เครื่องระบบซอฟท์แวร์
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มีหลายๆหน่วยงานที่นำวิธีการเหล่านี้มาใช้ในการจัดเก็บเอกสารต่างๆที่สำคัญๆ เพื่อความเป็นระบบและสามารถป้องกันเอกสารสำคัญนั้นๆสูญหายได้ และยังประหยัดเวลาเมื่อจำเป็นต้องค้นหาเอกสารในครั้งต่อไปด้วย นอกจากนี้สิ่งที่ไม่ควรลืมคือ การจัดเก็บเอกสารนั้นควรจะทำให้เป็นนิสัย ทุกครั้งเมื่อมีเอกสารใหม่มาก็ควรรีบจัดการทันที เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเพื่อป้องกันเอกสารใหม่ที่อาจจะสูญหายด้วย

สัมผัสประสบการณ์ประมูลสินค้าออนไลน์รูปแบบใหม่

ในยุคที่เศรษฐกิจถดถอย นโยบายของภาครัฐเรื่องหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถทำการแข่งขันและทำการค้าได้เพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการสนับสนุนต่างๆจากหลายๆกระทรวงทบวง กรม หนึ่งในนั้นคือเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยในการประกอบการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศในที่นี้คงหนีไม่พ้นเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลหมายมั่นจะให้ SME สามารถเข้าไปใช้งานได้เพื่อเพิ่มโอกาสต่างๆให้มากขึ้น

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรอง

เพื่อคัดเลือกผู้ขายและสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อ การประมูลออนไลน์สามารถดำเนินได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา ขั้นตอนการทำการประมูลออนไลน์ เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ การจัดหาพัสดุซึ่งเกิดจากการรวมความต้องการจัดซื้อพัสดุในปริมาณมาก ทำให้คำสั่งซื้อมีมูลค่าสูงจนสามารถจัดการประมูลได้ ราคาของสินค้าที่ทำการประมูลประเภทนี้จะเกิดจากการเสนอราคาแข่งขันของผู้ขายในแต่ละครั้งด้วยการประมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทำการประมูลแบบ e-Auction นี้ ตลาดกลางฯจะต้องเป็นผู้จัดการประมูลที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้มาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการประมูลและให้คำแนะนำในการจัดซื้อ

โลกแห่งการประมูลออนไลน์สไตล์ใหม่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาจับจ่ายเป็นเจ้าของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าในชีวิตประจำวันใหม่ๆ ทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การชอปปิ้งสุดสนุก เร้าใจ ในราคาที่ถูกมากอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนโดยการเลือกใช้ยุทธวิธีเด็ดๆ และการเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสม ผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้ของรางวัลไป การบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกการซื้อขายออนไลน์ ที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง การบริการที่ดีนั้นจะต้องครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการขาย ระหว่างการขาย ไปถึงจนถึงหลังการขาย

ประโยชน์จากการเปิดตลาดประมูลสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต

1. ได้พบกับผู้ค้าจำนวนมาก
2. มีโอกาสซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัด
3. มีโอกาสขายสิค้าได้ในราคาที่พอใจ และปริมาณมาก
4. ผู้ค้าที่มีศักยภาพทั้งรายเล็กรายใหญ่สามารถเข้ามาแข่งขันกันได้อย่างเสรี
5. ค่าใช้จ่ายในการเปิดตลาดต่ำ
6. มีความสะดวกในการเปิดตลาด สามารถทำได้เร็วและเปิดได้บ่อยครั้ง
7. สามารถเผยแพร่ภาพพจน์ของบริษัท และสินค้าได้ในวงกว้าง

การพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ

การพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อลดปัญหาการเสื่อมสภาพของเอกสารต้นฉบับและรักษาเอกสารโบราณอย่างยั่งยืน และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

“ในเบื้องต้นหลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม จะมีกระบวนการเข้าถึงเอกสาร มีลำดับชั้นในการเข้าถึงเอกสารเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ ถ้าผู้ใช้ต้องการอ่านเพียงข้อความ เราสามารถทำเป็นดิจิตอลไฟล์ เพื่อจับใจความ หรือทำสำเนา การที่เก็บไว้โดยที่ไม่แบ่งกันให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ที่หลากหลายมาช่วยกันกระจายความรู้ออกไป ความรู้ก็เหมือนกับถูกใส่กรงไว้ ไม่ได้รับการเผยแพร่”

“เฉพาะเอกสารที่เป็นตัวพิมพ์ดีด มีเป็นล้านฉบับ ต้องคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้บริการทางอินเตอร์เน็ตได้ และภาพถ้านำขึ้นออนไลน์ก็จะมีคนมาอ่าน มาอธิบายภาพ ให้ความเห็นภาพ ก็เป็นเรื่องที่สนุก”

การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา กลายมาเป็นแนวคิดต้นแบบ ของห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งตอนนี้ Cultureth?que หรือ ห้องสมุดวัฒนธรรม ดำเนินงานโดยสมาคมฝรั่งเศส ได้เริ่มทยอยเปิดให้บริการสมาชิกในเครือข่ายกว่า 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงให้บริการหนังสือออนไลน์ แต่ยังมีฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้สามารถรับชม สารคดี การแสดงคอนเสิร์ต และสื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโดยในประเทศไทย แม้จะเพิ่งมีการเปิดใช้เพียง 1 เดือน ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้รุ่นเยาว์จำนวนไม่น้อย

“ข้อดีของห้องสมุดดิจิตอล คือความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล เพราะผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเข้ามาในอุปกรณ์ของตัวเอง ทั้งนี้ ยังเป็นการลดงบประมาณที่จะใช้ในการขยายพื้นที่ห้องสมุด เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับจำนวนหนังสือที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี”เทคโนโลยีในการจัดเก็บหนังสือต้นฉบับ ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ และรักษาความสะอาด เพื่อถนอมเอกสารโบราณ ทั้งหนังสือพิมพ์ แผนที่และภาพเขียน ให้คงสภาพสมบูรณ์ เป็นภารกิจของหอสมุดแห่งชาติ BNF ที่อยู่คู่ประเทศฝรั่งเศส มานานกว่า 500 ปี ทั้งนี้ ทางหอสมุดแห่งชาติ ประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมมือกับ Google ในการพัฒนา ห้องสมุดดิจิตอล ที่มีชื่อว่า Gallica เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นเบื้องต้น โดยในปี 2005 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์กว่า 2000 แห่ง ในสหภาพยุปโรป ได้ประสานความร่วมมือ ก่อตั้งเว็บไซต์ Europeana เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือและมรดกทางวัฒนธรรมยุโรป เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา

จัดเก็บภาพถ่ายและวีดีโอออนไลน์ของคุณได้ด้วย Photobucket

Photobucket เป็นแอพที่เอาไว้สำหรับจัดเก็บความทรงจำภาพถ่าย หรือวีดีโอได้จากทุกที่ ทุกเวลา แบ็คอัพภาพถ่ายได้อย่างอัตโนมัติ พร้อมเครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือ GIF ภายในตัวแอพด้วย หรือว่านำรูปภาพมาเล่าเรื่องในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว สามารถใช้เป็น App แต่งรูป ใส่ฟิลเตอร์ เพิ่มข้อความ แปะสติ๊กเกอร์ และลูกเล่นการแต่งรูปอื่นๆ สำหรับเนื้อที่ในการใช้งานก็มีมาให้มากถึง 8 GB ใช้กันไม่หมดเลยทีเดียว เก็บได้ทั้งภาพนิ่ง วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว GIF อีกทั้งยังมีระบบ แบ็คอัพภาพถ่าย รูปภาพ ทั้งหมดในคลังของคุณได้อย่างอัตโนมัติ นับว่าแอพ Photobucket เป็นแอพที่ครบเครื่อง สามารถจัดการรูปภาพ วีดีโอ ไฟล์ GIF ค้นหาภาพเด่นๆ และแชร์รูปภาพออกไปได้ทันที

ปัจจุบัน Photobucket เป็นแอพที่มีทีมพัฒนาชื่อเดียวกันกับแอพเลยคือ Photobucket Corporation โดยแอพนี้เป็นแอพที่คุณสามารถสร้างอัลบั้มจัดเก็บรูปภาพ พร้อมอัพโหลดขึ้นไปเก็บไว้ที่ Photobucket account ได้ด้วย คุณยังสามารถดาวน์โหลดอัลบั้มของคุณที่คุณอัพโหลดไว้มาภายหลัง เป็นการ Backup รูปภาพอีกวิธีหนึ่งอีกด้วย ในแอพนี้ยังมีการ Share ภาพของคุณออก Social Network อย่าง Facebook หรือ Twitter อีกด้วย

ข้อดีของการใช้งานจาก Photobucket

1.Photobucket จะสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวให้แต่ละคนสำหรับเก็บภาพอย่างไม่จำกัดเนื้อที่เก็บ ทำให้ประหยัดพื้นที่เก็บส่วนตัวไปได้มากทีเดียว
2.เวลาทำงานในสถานที่ใด ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ สามารถนำภาพที่ฝากไว้ที่  Photobucket มาใช้ได้งานทันที
3.ภาพที่มีขนาดเกิน 100 KB ซึ่งปกติไม่สามารถนำลงในบล็อกได้ ก็สามารถนำภาพที่มีขนาดเกินนี้ไปฝากไว้กับ Photobucket แล้วใช้ลิงก์นำไปลงใน HTML Code ของเอ็นทรี่นั้นๆที่ต้องการนำภาพไปลงได้
4.Photobucket มีบริการตกแต่งภาพให้สวยงาม ใช้งานง่าย ไว้บริการฟรีด้วย
5.Photobucket มีรูปแบบการนำเสนอภาพมากมาย หลากหลายรูปแบบให้เลือก
6.ศึกษาเรียนรู้ แนวโน้มความก้าวหน้า และเทคโนโลยีภาพถ่าย รวมทั้งภาพตัวอย่างจาก Photobucket ได้
7.ส่งภาพประกวดในเว็บ Photobucket ซึ่งมีอยู่มากมายหลายประเภทได้มีโอกาสจะได้รับรางวัลใหญ่ๆมากมาย
8.Photobucket จัดทำสถิติการเข้าชมภาพในอัลบั้มภาพของเราจากผู้ชมคนอื่นๆให้ทราบตลอดเวลา
9.แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ใช้บริการ Photobucket ด้วยกัน

ร้านค้าออนไลน์ถือเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า

21

ร้านค้าออนไลน์ถือเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสื่อทางด้านระบบออนไลน์ กล่าวคือ มีเว็บไซต์ และระบบจัดการซื้อขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายนั้นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในที่นี้ ร้านค้าออนไลน์จะถูกออกแบบให้เหมือนกับร้านค้าที่แสงดรายละเอียดสินค้า ราคา และการบริการทั้งหมดที่ร้านนั้นๆมีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้ามาซื้อผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมีการเดินทาง เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย สามารถขายของได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดค่าใช้จ่าย และลงทุนต่ำร้านค้าออนไลน์ถือเป็น E-Commerce ที่มีระบบซื้อขายสินค้า อยู่บนเว็บไซต์ อีกทั้งยังมีระบบแสดงความคิดเห็นต่อสินค้า และบริการเพื่อส่งตรงถึงเจ้าของร้าน ซึ่งทำให้เจ้าของร้านได้รับ Feedback จากลูกค้าได้อย่างรวดเร็วร้านค้าออนไลน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

การจ้าง design เป็นเว็บไซต์ที่จ้างออกแบบเพื่อให้ได้เว็บไซต์ในรูปแบบที่เจ้าของร้านต้องการทุกประการ ร้านค้าออนไลน์ประเภทนี้ต้องใช้เวลาในการ design การเขียน Code พอสมควร แต่ลูกค้าจะได้รับระบบเว็บไซต์ตามความต้องการ ซึ่งราคาของร้านค้าออนไลน์ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่าย และคุณสมบัติของเว็บไซต์นั้นๆร้านค้าสำเร็จรูป เป็นเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบหน้าเว็บไซต์ไว้เรียบร้อยแล้ว เจ้าของร้านค้าสามารถเลือกใช้บริการตามความต้องการของตนเองได้เลย โดยการเลือก Theme และทำการจัดรูปแบบร้าน ลงรายละเอียดสินค้าได้เองในระยะเวลาอันสั้น โดยที่เจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการทำเว็บไซต์ก็สามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้เองอย่างง่ายดาย ร้านค้าสำเร็จรูปนี้ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ประหยัดต้นทุน เจ้าของร้านค้าสามารถจัดการข้อมูลร้านค้าได้เองตลอดเวลา ราคาขึ้นอยู่กับความต้องการระบบที่เจ้าของร้านต้องการใช้งาน สามารถลด หรือเพิ่มระดับความสามารถของระบบได้ในแต่ละปี

การทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์ มีรูปแบบที่พัฒนาไปอย่างมากมาย

ปัจจุบัน การทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์ มีรูปแบบที่พัฒนาไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้อีเมล์สื่อสาร การโปรโมทผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คยอดนิยมต่างๆ เช่น Facebook หรือ Twitter ถือว่าเป็นเครื่องมือสำหรับขยายธุรกิจที่สำคัญและเป็นที่นิยมอย่างมาก ด้วยเหตุผลหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถิติของคนไทยที่ใช้อินเตอร์เนตมากขึ้น หรือการเป็นเมืองหลวงที่มีจำนวนคนใช้ Facebook มากที่สุดในโลก ยิ่งกว่านิวยอร์คซึ่งกระแสของความนิยมนี้ ทำให้ใครหลายๆ คนพยายามที่จะเข้ามาตักตวงขุมทรัพย์บนโลกอินเตอร์ เน็ตในชนิดที่เรียกว่าไม่ คำนึงถึงวิธีการเลยว่าจะส่งผลดีหรือไม่สุดท้าย วิธีการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์จึงมีความหลากหลาย ทั้งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ อัน ยอดเยี่ยม แต่ก็บ่มเพาะการตลาดที่กลายเป็นปัญหาใหม่ของสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน เช่นการโพสต่อข้อความของผู้อื่นบน Facebook การส่งอีเมล์ขยะโดยตั้งชื่อให้น่าสนใจการใช้รูปภาพโปรไฟล์หลอกลวงการ Tag รูปโฆษณาโดยที่ผู้โดน Tag ไม่ยินยอม เป็นต้นการตลาดเหล่านี้นอกจากจะสร้างขยะบนโลกอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมากแล้วยังส่งผลให้ ภาพลักษณ์ของการทำการตลาดแบบออนไลน์ หรือธุรกิจขายตรงที่ใช้สื่อออนไลน์ทั้งหมดถูก มองใน แง่ลบจากสังคม

วันนี้จึงจะมาแนะนำ เทคนิคเบื้องต้นในการทำการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเลิกวิธีการข้างต้นทั้งหมด : อย่า! การทำการประชาสัมพันธ์แบบผิดๆ ตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น เด็ดขาด เพราะจะทำให้ท่านกลายเป็นผู้ผลิตขยะบนโลกออนไลน์ในที่สุดเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม : หากจะหาข้อความ รูป หรือสื่อใดๆ มาโพส ควรเป็นสิ่งที่ทำความเข้า ใจได้ง่าย มีประโยชน์ และสิ่งที่สำคัญคือ จะต้องทำการ ตรวจสอบข้อมูลว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่เลือกระยะเวลาที่เหมาะสม : จากผลการวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับเรื่อง คุณรู้ไหม ช่วงไหน คนไทยโพสเฟซบุคมากที่สุด ทำให้เรารู้ว่า วัน ไหน และช่วงเวลาไหน จะเหมาะแก่การทำการตลาดได้ดีที่สุด แต่สิ่งเหล่านี้เราดูเป็นแค่เพียงแนวทาง เพราะถือว่าเป็นผลการวิจัยที่ใช้ได้ในช่วงระยะเวลา หนึ่งเท่านั้นอย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่น การทำแคมเปญออนไลน์ควรทำเฉพาะในโปรไฟล์ของตนเอง หากจะชวนคนอื่นเข้าร่วม ควรขออนุญาตเจ้าของโปรไฟล์ก่อนที่จะ Tag รูปกิจกรรมนั้นๆศึกษาแผนการตลาดของธุรกิจนั้นๆ ให้ชัดเจน : ศึกษาสิ่งที่ควรทำ และสิ่งต้องห้าม เพื่อให้การ ตลาดทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะบางบริษัทมีข้อกำหนดที่ควรทำ และห้ามทำ หากเราทำผิดกฎอาจ จะเกิดปัญหากับภาพรวมขององค์กรได้เพียง 5 ข้อง่ายๆ แค่นี้ ก็สามารถเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นนักสื่อสารออนไลน์ที่มี ประสิทธิภาพ และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้ว

การศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้เกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคม

การศึกษาประวัติศาสตร์

ในแนวที่กว้างจะช่วยให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้ว ปัญหาการพัฒนาประเทศเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาที่ไม่สม่ำเสมอไม่เท่าเทียมกันในสังคมต่างๆนั่นเอง เพราะสังคมบางแห่งได้พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองและสังคมไปมากกว่าสังคมอื่นๆ ทำให้เกิดช่องว่างเกิดความขัดแย้ง และอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมโลกให้ก้าวไปด้วยกัน ดังนั้นทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ถูกจัดว่าด้อยพัฒนา ต่างจึงต้องการให้สังคมที่ยังพัฒนาช้า ได้พัฒนาเร็วขึ้น คำว่า พัฒนาในที่นี้จึงมีนัยหมายถึงการพัฒนาแบบทุนนิยม ซึ่งเป็นวิถีการผลิตที่ก้าวหน้ากว่าเดิม

ในห้วงกาลเวลาที่ผ่านมา เมื่อกล่าวถึงเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ก็เช่นกัน บทเรียนต่างๆที่เราเรียนกันนั้นล้วนแล้วแต่ทำให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันเสมอ ในแต่ละหน้าประวัติศาสตร์ไม่เคยมีเลยที่จะกล่าว ถึงการดำรงอยู่อย่างเดียวดายของมนุษย์โดยปราศจากการติดต่อกับผู้อื่น จากการรับรู้ของเราไม่ว่าจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตา สิ่งที่เราได้ยิน ด้วยหู ทั้งความกว้างใหญ่ไพศาลของภูมิประเทศที่เราเห็นจนชินตา วิถีชีวิต วิวัฒนาการ ความภาคภูมิใจที่เรามีต่อชาติพันธุ์ และประเทศของเราก็ไม่สามารถลบทิ้งเอาความเป็นจริงที่ว่าโลกนั้นกว้างใหญ่กว่าที่เราเห็น และก็มีผู้คนมากมายที่แตกต่างจากเราอาศัยอยู่

การศึกษาถึงประวัติของพัฒนาการของระบบทุนนิยมโลก

ลัทธิล่าเมืองขึ้นและลัทธิอาณานิคมแผนใหม่จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาการพัฒนาประเทศได้อย่างถ่องแท้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น ขณะเดียวกันเราก็ต้องศึกษาถึงปัจจัยภายในสังคมไทยเอง โดยเฉพาะการคลี่คลายขยายตัวของระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบศักดินาและวัฒนาดั้งเดิมซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างที่เป็นอยู่ด้วยเช่นกัน

เราจะเข้าใจว่าทำไมคนไทยไม่มีนิสัยในการค้า ไม่มีนิสัยในการอดออมเพื่อลงทุนขยายกิจการให้ดีขึ้น ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาว่าคนไทยต้องถูกเกณฑ์แรงงานไพร่ คนจีนอพยพเข้ามาทำงานเป็นพ่อค้าเรือสำเภาและแรงงานรับจ้าง โดยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไพร่อย่างไร รวมทั้งศึกษาถึงวัฒนธรรม ศักดินาที่ยกย่องขุนนาง ดูถูกพ่อค้าและช่างฝีมือตลอดจนปัจจัยอื่นๆในอดีตที่มีผลต่อการหล่อหลอมพื้นเพทางวัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบัน

การสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ต

มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยอยู่หลายเรื่องที่ผู้ศึกษาต้องการรู้ในรายละเอียด แต่หาคำตอบได้ค่อนข้างยากว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดจากการมีหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างน้อย และไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเหมือนกับบางชาติ เช่น ประเทศจีน ซึ่งมีหลักฐานและข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้มาก การที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยมีน้อย อาจเป็นเพราะคนไทยไม่นิยมการจดบันทึกและหลักฐานที่มีอยู่ก็อาจถูกทำลายไปเพราะสงคราม หรือเกิดความเสียหายเพราะอากาศร้อนชื้น หรือขาดการเก็บรักษาที่ดีทำให้หลักฐานชำรุดสูญหายได้

การจะค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เราสนใจ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการสิ่งแรกที่เราจะต้องปฏิบัติคือ การตั้งประเด็นที่จะศึกษา หรือค้นคว้า จากนั้นทำการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล การค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการนั้น ต้องอาศัยระยะเวลา และต้องค้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ทำการวิเคราะห์และตีความหมายทางประวัติศาสตร์ โดยการนำข้อมูลที่สืบค้นได้มาเป็นเหตุและผลเพื่อตีความไปสู่การค้นพบข้อเท็จจริง และกว่าจะมาเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ ต้องผ่านกระบวนการหลายๆอย่าง

แม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีอยู่ไม่มาก แต่เราก็สามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆมาช่วยในการทำการศึกษาค้นคว้าได้ เช่น หลักฐานของชาวต่างชาติที่บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไว้ รวมทั้งหลักฐานประเภทโบรณสถาน โบราณวัตถุ ภาพถ่าย หรือหลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประวัติศาสตร์ไทยมีความสำคัญและทรงคุณค่าแก่การศึกษาต่อไป ซึ่งกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ความรู้และคำตอบที่เชื่อว่าสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องคืออะไร ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการศึกษาและการใช้เหตุผลในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน และนำไปใช้อย่างถูกต้อง

ความสำคัญของข้อมูลทางประวัติศาสตร์

1.ประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จักตัวเอง ทำให้รู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับขอบเขตของตน ขณะเดียวกันก็รู้เกี่ยงกับขอบเขตของคนอื่น
2.ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกดความเข้าใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ความรู้ ความคิดอ่านกว้างขวาง ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันคน และสามารถเข้าใจคุณค่าสิ่งต่างๆในสมัยของตนได้
3.ประวัติศาสตร์ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความระมัดระวัง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกฝนความอดทน ความสุขุมรอบคอบ ความสามารถในการวินิจฉัย และมีความละเอียดเพียงพอที่จะเข้าใจปัญหาสลับซับซ้อน
4.ประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มนุษย์สามารถนำมาเป็นบทเรียน และประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหา และวิกฤตการณ์ต่างๆ

ความสะดวกสบายในการจัดเก็บเอกสารในปัจจุบันของรูปแบบออนไลน์

ยุคนี้เป็นยุคที่การทำงาน ไม่ได้นั่งอยู่หน้าคอมบนโต๊ะทำงานอย่างเช่นสมัยก่อนแล้ว พนักงานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ออกไปหาลูกค้า ออกไปประชุมข้างนอก นั่งทำงานในร้านกาแฟ หรือแม้แต่เอางานกลับไปทำที่บ้าน ภาพที่คุ้นตาเมื่อ 2 – 3 ปีก่อน คือพนักงานแบกกระเป๋าโน้ตบุคหนักร่วม 3 กิโลกรัม เพราะเอางานกลับไปทำที่บ้าน หรืออาจก้อปปี้ไฟล์ใส่ Thumb Drive เพื่อไปทำงานต่อที่บ้าน ซึ่งก็เสี่ยงกับไวรัส และข้อมูลบริษัทรั่วไหล ปัจจุบันมีบริการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Cloud (คลาวด์) ซึ่งให้บริการสร้างเอกสารได้ฟรี ที่สำคัญ มีพื้นที่ให้จัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบฟรีๆ สร้างเอกสารได้แบบง่ายๆ เหมือนกับโปรแกรม Office ปกติ โดยสามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ที่มีเบราวเซอร์ แม้แต่เครื่องที่ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆก็สามารถใช้งานได้ ขอเพียงมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รู้หรือไม่ว่า เครื่องมือในการสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสารแบบฟรีๆ นั้นอยู่ใกล้ตัวมากจนเราคาดไม่ถึง เพราะมาพร้อมกับ Microsoft Account หรือ Microsoft Passport ซึ่งก็คือ บัญชี Hotmail, Live.com, Windowslive, Outlook.com นั่นเอง เรียกว่าใครที่มีอีเมล์ของไมโครซอฟต์ คุณได้พื้นที่ในการสร้าง จัดการ เก็บเอกสารแบบฟรีๆ จากเครื่องมือใกล้ตัวมากๆ โดยที่เราไม่เคยได้ใช้งานเลย

เราสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสาร รูปภาพ โดยมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขั้นต้น 7GB แจกฟรีสำหรับทุก Account เราสามารถสร้างเอกสารได้ทั้ง Word, PowerPoint, Excel, OneNote และทำแบบสำรวจผ่าน Excel ได้ด้วย ซึ่งการทำงานจะเหมือนกับโปรแกรม Office ปกติ เพียงแต่ใช้งานบนเบราวเซอร์ (แนะนำให้หมั่นเซฟบ่อยๆ เพราะหากเบราวเซอร์แฮงค์ เอกสารเราจะอาจจะสูญหายได้ แต่ไม่ต้องกังวล เพราะหากเราเซฟครั้งแรกแล้ว เรายังสามารถกู้คืนเอกสารได้) การจัดการงานเอกสารผ่าน Cloud เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดรายจ่ายในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการก้อปปี้ไฟล์ไปทำที่บ้าน ลดภาระในการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพิ่ม ลดความเสี่ยงในการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน อันเป็นสาเหตุของการติดไวรัส สแปม โทรจัน หรือสิ่งแปลกปลอมที่อาจล้วงเข้าไปในระบบขององค์กรได้ การทำงานบน Cloud ใช้เพียงการล็อกอินบัญชี หากอยู่ข้างนอก จะต้องแก้ไขงานเอกสาร ก็สามารถทำได้ผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ เครื่องใดก็ได้ในโลก เป็นการลดช่องว่างของการทำงานให้สะดวก ลดเวลาในการเดินทาง ทำให้การทำงานยืดหยุ่นขึ้น สมกับเป็นการทำงานในยุคโมบายออฟฟิศ

เทคโนโลยีสินค้าและบริการออนไลน์มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวก

อินเทอร์เน็ตช่วยให้ทุกคนสามารถซื้อสินค้าและชำระเงินได้จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต จากนั้นสินค้าที่สั่งซื้อก็จะถูกจัดส่งมาถึงหน้าประตูบ้านอย่างรวดเร็ว ในอดีตอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่จะได้รับสินค้าหายากที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ แต่ขณะนี้การซื้อสินค้าสามารถทำได้ภายในเวลาไม่กี่วัน สะดวก ง่ายและโปรโมชั่นที่มีให้เลือกมากมาย คือเหตุผลสำคัญที่คนเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยในทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตามในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โปรดเลือกใช้โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่สามารถปกป้องคุณจากภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ การยึดมั่นปฏิบัติตามคำแนะนำในการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัยนี้สามารถช่วยคุณได้อย่างมาก แต่การใช้โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสบายใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เพราะสื่อออนไลน์บนโลกไซเบอร์ได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีและสีสัน

ช่วยให้การเสนอขายสินค้าดูดีและดึงดูดได้มากกว่าวิธีปกติธรรมดาทั่วไป ผู้ประกอบการอาจใช้ลูกเล่นในการนำเสนอ อาจการตกแต่งภาพของสินค้าและองค์ประกอบในรูปให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น สร้างวิดีโอสาธิตวิธีใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญหรือดาราผู้มีชื่อเสียงก็น่าสนใจเพราะสามารถส่งผลทางจิตวิทยาต่อผู้รับชมได้ไม่น้อย จึงเป็นเทคนิคที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องยอมรับว่าการถือกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีส่วนช่วยผลักดันและอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตประจำวันให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า

มีข้อได้เปรียบมากกว่าลงทุนเปิดร้านหรือโชว์รูมเป็นของตนเอง เพราะการมีหน้าร้านจะต้องเสียค่าเช่า ค่าตกแต่ง ค่าจ้างพนักงาน และอื่นๆ อีกจิปาถะ รวมถึงต้องเหน็ดเหนื่อยดูแลเปิดปิดร้าน ซึ่งอาจไม่คุ้มค่ามากสักเท่าไรสำหรับธุรกิจซึ่งเพิ่งสร้าง เพราะอาจทำให้ระยะเวลาคืนทุนยืดออกไปอีก การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังมีคู่แข่งขันไม่มากที่หันมาใช้กลยุทธ์วิธีนี้ ดังนั้นการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งน่าสนใจมากซึ่งผู้ประกอบการควรนำมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจ อีกทั้งยังควรก้าวให้ทันเทคโนโลยีต่างๆด้วย

การจับสินค้ามาขาย ไม่ว่าจะขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ก็มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญเสมอก็คือ การรู้จักเทรนด์ของความต้องการของผู้บริโภคกำลังอยู่ที่สินค้าอะไร ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเป็นสิ่งที่แบ่งแยกพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพออกจากมือสมัครเล่น อย่างไรก็ดีอินเทอร์เน็ตนั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลายๆอย่างรวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการขาย และโอกาสหารายได้ ทำให้เกิดธุรกิจประเภทใหม่ๆและจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน พ่อค้าแม่ค้าที่รู้จักใช้ประโยชน์จากมัน ก็ต้องอัพเดทตัวเองให้ทันกับเครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้ด้วย เข้าใจและใช้มันอย่างถูกวิธี ก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการหารายได้ให้ตนเองได้ไม่ยาก

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์และทางอินเทอร์เน็ต

ฐานข้อมูล กลายเป็นแหล่งที่บันทึกข้อมูลสารสนเทศต่างๆไว้ในสื่อที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ โดยมีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เป็นเครื่องมือช่วยจัดข้อมูลให้ถูกต้อง มีระบบ สะดวก และรวดเร็วในการค้นคืนสารสนเทศ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานต่างๆ อ้างถึงในฐานข้อมูลฟรีออนไลน์ เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการของห้องสมุด ส่วนฐานข้อมูลฟรีออนไลน์ หมายถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้จัดการฐานข้อมูลหรือสำนักพิมพ์สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง logın ผ่านระบบและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นๆ

การจัดข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูล

ทำให้ข้อมูลมีส่วนดีกว่าการเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูล เพราะการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลจะมีส่วนที่สำคัญกว่าการจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูล คือ ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน รักษาความถูกต้องของข้อมูล การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทำได้อย่างสะดวก สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ มีความเป็นอิสระของข้อมูล สามารถขยายงานได้ง่าย ทำให้ข้อมูลบูรณะกลับสู่สภาพปกติได้เร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากระบบฐานข้อมูลโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการแล้วนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงานของผู้บริหาร โดยอาศัยโปรแกรมเข้ามาช่วยจัดการข้อมูล

ข้อมูลต่างๆที่ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล

นอกจากจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันแล้วยังต้องเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแต่ละฐานข้อมูลจะเทียบเท่ากับระบบแฟ้มข้อมูล 1 ระบบและจะเรียกฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นว่า ระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่สนับสนุนการคำนวณเงินเดือน เป็นต้น การจัดเก็บข้อมูลภายในฐานข้อมูลจะแตกต่างจากการจัดเก็บข้อมูลของระบบแฟ้มข้อมูล เนื่องจากในฐานข้อมูลนั้นข้อมูลต่างๆที่สัมพันธ์กันจะถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่ซึ่งข้อมูลต่างๆจะถูกแยกเก็บอยู่ในแต่ละแฟ้มข้อมูล

บทบาทของฐานข้อมูลฟรีออนไลน์

1. บทบาทต่อความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ ได้สารสนเทศใหม่ ทำรายงานสรุปเพื่อวางแผนและตัดสินใจต่อไป
2. บทบาทในการจัดการข้อมูล คือจัดการเนื้อหาของสารสนเทศให้อยู่ในที่เดียวกันเพื่อให้สามารถสืบค้นได้และเข้าถึงเนื้อหาในระดับลึกได้
3. บทบาทในการสืบค้นข้อมูล ช่วยให้ค้นสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ ทันเวลา ช่วยในการจัดเรียงเอกสาร ช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้หลายทางมากขึ้น ส่งผลให้การสืบค้นข้อมูล ทำรายงานและการวิจัยเร็วยิ่งขึ้น
4. บทบาทในการเผยแพร่สารสนเทศ ช่วยให้การทำงาน สะดวก ทันเวลา สามารถนำชิ้นงานที่ทำขึ้นออกเผยแพร่ได้เร็วยิ่งขึ้น
5.บทบาทต่อการใช้งานฐานข้อมูลของผู้ใช้ สามารถเข้าใช้สารฐานข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะไม่ต้อง logın ผ่านระบบและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ฐานข้อมูล

การจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ให้สามารถเข้ากับการทำงานได้อย่างดี ซึ่งเราก็สามรถที่จะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บเอกสารออนไลน์ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นจากที่ใดก็ได้บนอุปกรณ์หลากหลายชนิด เอกสารออนไลน์ก็แชร์ได้ง่ายขึ้นด้วยเนื่องจากคุณสามารถลิงก์ไปยังเอกสารเหล่านั้นได้แทนที่จะต้องส่งเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับอีเมล มีโบนัสเสริมให้คุณสามารถอ่านและแก้ไขเอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ OneNote ในเว็บเบราว์เซอร์ได้อีกด้วยถ้ามีการเก็บเอกสารเหล่านี้เอาไว้ในตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์

ในการทำงานใด ๆ ก็ตาม จะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล เอกสารต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งผู้เกี่ยวข้องอาจจะพบปัญหาในเรื่องของการที่ไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงเรื่องของ การจำแนกประเภทเอกสาร และทำอย่างไรที่จะช่วยให้เอกสารต่าง ๆ ไม่สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และสามารถค้นหาได้ง่าย

ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสาร    
1. การเตรียม คัดแยก จัดเอกสาร
2. การสร้างโครงสร้างในการจัดเก็บเอกสาร
3. การสแกนเอกสาร
4. การปรับแต่งเอกสารในเครื่องสแกน
5. การตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร
6. การนำเอกสารเข้าระบบเข้าสู่เครื่องระบบซอฟท์แวร์
7. การจัดเอกสารต้นฉบับในสภาพเดิม

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเอกสาร   
1. สามารถทำงานและการค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น
2. ประหยัดเวลาในการคัดแยกเอกสาร โดยรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเครื่องสแกนเนอร์
3. สามารถบริหารงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารไว้ในตู้ แฟ้ม กระดาษ
5. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบจัดเก็บเอกสาร โดยจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ในระบบคอมพิวเตอร์
6. ผู้ใช้ระบบสามารถเรียกค้นการเอกสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
7. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บเอกสาร

ทุกวันนี้ คงไม่มีองค์กรใดที่จะปฏิเสธความสามารถของเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในขณะที่มีราคาถูกลง องค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จึงมีความสามารถที่จะลงทุนได้ โดยเลือกขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ดังนั้น เราจึงสามารถที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าว เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดเก็บเอกสารได้ นำไปพัฒนาเทคนิคการจัดเก็บเอกสาร ของแต่ละองค์กรต่อไป

 

ปัจจุบันมีบริการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์

ยุคนี้ เป็นยุคที่การทำงาน ไม่ได้นั่งอยู่หน้าคอมบนโต๊ะทำงานอย่างเช่นสมัยก่อนแล้ว พนักงานมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ออกไปหาลูกค้า ออกไปประชุมข้างนอก นั่งทำงานในร้านกาแฟ หรือแม้แต่เอางานกลับไปทำที่บ้าน ภาพที่คุ้นตาเมื่อ 2 – 3 ปีก่อน คือพนักงานแบกกระเป๋าโน้ตบุคหนักร่วม 3 กิโลกรัม เพราะเอางานกลับไปทำที่บ้าน หรืออาจก้อปปี้ไฟล์ใส่ Thumb Drive เพื่อไปทำงานต่อที่บ้าน ซึ่งก็เสี่ยงกับไวรัส และข้อมูลบริษัทรั่วไหล

หน่วยงาน องค์กร บริษัท SME ที่ต้องการเก็บเอกสาร จำนวนมาก หลายส่วน แบบออนไลน์ หลายแผนก หรือ เนื่องจากอยู่ต่างสถานที่กัน โดยระบบสามารถสร้างเมนู ฐานข้อมูลการเก็บเอกสารไม่จำกัด กำหนดสิทธิเข้าใช้งานได้อิสระ สามารถใช้เป็นระบบ Knowlegde Management ( KM ) , จัดเก็บสัญญา ,จัดเก็บใบเสร็จ,หลักฐานการจ่ายเงิน จัดเก็บ Spec สินค้า ,จัดเก็บเอกสารเข้าออกสำนักงานได้

การเก็บเอกสารออนไลน์ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นจากที่ใดก็ได้บน อุปกรณ์หลากหลายชนิด เอกสารออนไลน์ก็แชร์ได้ง่ายขึ้นด้วยเนื่องจากคุณสามารถลิงก์ไปยังเอกสาร เหล่านั้นได้แทนที่จะต้องส่งเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับอีเมล มีโบนัสเสริมให้คุุณสามารถอ่านและแก้ไขเอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ OneNote ในเว็บเบราว์เซอร์ได้อีกด้วยถ้ามีการเก็บเอกสารเหล่านี้เอาไว้ในตำแหน่งที่ ตั้งออนไลน์

ปัจจุบันมีบริการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Cloud (คลาวด์) ซึ่งให้บริการสร้างเอกสารได้ฟรี ที่สำคัญ มีพื้นที่ให้จัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบฟรีๆ สร้างเอกสารได้แบบง่ายๆ เหมือนกับโปรแกรม Office ปกติ โดยสามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ที่มีเบราวเซอร์ แม้แต่เครื่องที่ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆก็สามารถใช้งานได้ ขอเพียงมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

รู้หรือไม่ว่า เครื่องมือในการสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสารแบบฟรีๆ นั้นอยู่ใกล้ตัวมากจนเราคาดไม่ถึง เพราะมาพร้อมกับ Microsoft Account หรือ Microsoft Passport ซึ่งก็คือ บัญชี Hotmail, Live.com, Windowslive, Outlook.com นั่นเอง เรียกว่าใครที่มีอีเมล์ของไมโครซอฟต์ คุณได้พื้นที่ในการสร้าง จัดการ เก็บเอกสารแบบฟรีๆ จากเครื่องมือใกล้ตัวมากๆ โดยที่เราไม่เคยได้ใช้งานเลย

ดังนั้นการจัดเก็บเอกสาร และ การบริหารจัดการเอกสารในองค์กร ที่หมุนเวียนกันภายในสำนักงาน (ออฟฟิศ) ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ความสะดวกสบายในการส่งเอกสารไปมา ในองค์กร และ การลดต้นทุนการจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ต่างๆ ถือว่าช่วยได้มากทีเดียว โปรแกรมนี้ชื่อว่า E-Document เป็น ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ถูกออกแบบมาเพื่อแชร์เอกสาร บริหารงานเอกสาร ที่ใช้ภายในองค์กรอย่างแท้จริง