สัมผัสประสบการณ์ประมูลสินค้าออนไลน์รูปแบบใหม่

ในยุคที่เศรษฐกิจถดถอย นโยบายของภาครัฐเรื่องหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถทำการแข่งขันและทำการค้าได้เพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการสนับสนุนต่างๆจากหลายๆกระทรวงทบวง กรม หนึ่งในนั้นคือเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยในการประกอบการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศในที่นี้คงหนีไม่พ้นเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลหมายมั่นจะให้ SME สามารถเข้าไปใช้งานได้เพื่อเพิ่มโอกาสต่างๆให้มากขึ้น

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรอง

เพื่อคัดเลือกผู้ขายและสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อ การประมูลออนไลน์สามารถดำเนินได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา ขั้นตอนการทำการประมูลออนไลน์ เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ การจัดหาพัสดุซึ่งเกิดจากการรวมความต้องการจัดซื้อพัสดุในปริมาณมาก ทำให้คำสั่งซื้อมีมูลค่าสูงจนสามารถจัดการประมูลได้ ราคาของสินค้าที่ทำการประมูลประเภทนี้จะเกิดจากการเสนอราคาแข่งขันของผู้ขายในแต่ละครั้งด้วยการประมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทำการประมูลแบบ e-Auction นี้ ตลาดกลางฯจะต้องเป็นผู้จัดการประมูลที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้มาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการประมูลและให้คำแนะนำในการจัดซื้อ

โลกแห่งการประมูลออนไลน์สไตล์ใหม่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาจับจ่ายเป็นเจ้าของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าในชีวิตประจำวันใหม่ๆ ทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การชอปปิ้งสุดสนุก เร้าใจ ในราคาที่ถูกมากอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนโดยการเลือกใช้ยุทธวิธีเด็ดๆ และการเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสม ผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้ของรางวัลไป การบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกการซื้อขายออนไลน์ ที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง การบริการที่ดีนั้นจะต้องครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการขาย ระหว่างการขาย ไปถึงจนถึงหลังการขาย

ประโยชน์จากการเปิดตลาดประมูลสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต

1. ได้พบกับผู้ค้าจำนวนมาก
2. มีโอกาสซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัด
3. มีโอกาสขายสิค้าได้ในราคาที่พอใจ และปริมาณมาก
4. ผู้ค้าที่มีศักยภาพทั้งรายเล็กรายใหญ่สามารถเข้ามาแข่งขันกันได้อย่างเสรี
5. ค่าใช้จ่ายในการเปิดตลาดต่ำ
6. มีความสะดวกในการเปิดตลาด สามารถทำได้เร็วและเปิดได้บ่อยครั้ง
7. สามารถเผยแพร่ภาพพจน์ของบริษัท และสินค้าได้ในวงกว้าง