Tag Archive for 'ระบบการจัดเก็บเอกสาร'

การจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ให้สามารถเข้ากับการทำงานได้อย่างดี ซึ่งเราก็สามรถที่จะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บเอกสารออนไลน์ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นจากที่ใดก็ได้บนอุปกรณ์หลากหลายชนิด เอกสารออนไลน์ก็แชร์ได้ง่ายขึ้นด้วยเนื่องจากคุณสามารถลิงก์ไปยังเอกสารเหล่านั้นได้แทนที่จะต้องส่งเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับอีเมล มีโบนัสเสริมให้คุณสามารถอ่านและแก้ไขเอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ OneNote ในเว็บเบราว์เซอร์ได้อีกด้วยถ้ามีการเก็บเอกสารเหล่านี้เอาไว้ในตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ ในการทำงานใด ๆ ก็ตาม จะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล เอกสารต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งผู้เกี่ยวข้องอาจจะพบปัญหาในเรื่องของการที่ไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงเรื่องของ การจำแนกประเภทเอกสาร และทำอย่างไรที่จะช่วยให้เอกสารต่าง ๆ ไม่สูญหาย เป็นระบบระเบียบ และสามารถค้นหาได้ง่าย ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสาร     1. การเตรียม คัดแยก จัดเอกสาร 2. การสร้างโครงสร้างในการจัดเก็บเอกสาร 3. การสแกนเอกสาร 4. การปรับแต่งเอกสารในเครื่องสแกน 5. การตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร 6. การนำเอกสารเข้าระบบเข้าสู่เครื่องระบบซอฟท์แวร์ 7. การจัดเอกสารต้นฉบับในสภาพเดิม ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเอกสาร    1. สามารถทำงานและการค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น […]