Tag Archive for 'ห้องสมุดดิจิตอล'

การพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ

การพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อลดปัญหาการเสื่อมสภาพของเอกสารต้นฉบับและรักษาเอกสารโบราณอย่างยั่งยืน และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ “ในเบื้องต้นหลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม จะมีกระบวนการเข้าถึงเอกสาร มีลำดับชั้นในการเข้าถึงเอกสารเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ ถ้าผู้ใช้ต้องการอ่านเพียงข้อความ เราสามารถทำเป็นดิจิตอลไฟล์ เพื่อจับใจความ หรือทำสำเนา การที่เก็บไว้โดยที่ไม่แบ่งกันให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ที่หลากหลายมาช่วยกันกระจายความรู้ออกไป ความรู้ก็เหมือนกับถูกใส่กรงไว้ ไม่ได้รับการเผยแพร่” “เฉพาะเอกสารที่เป็นตัวพิมพ์ดีด มีเป็นล้านฉบับ ต้องคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้บริการทางอินเตอร์เน็ตได้ และภาพถ้านำขึ้นออนไลน์ก็จะมีคนมาอ่าน มาอธิบายภาพ ให้ความเห็นภาพ ก็เป็นเรื่องที่สนุก” การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา กลายมาเป็นแนวคิดต้นแบบ ของห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งตอนนี้ Cultureth?que หรือ ห้องสมุดวัฒนธรรม ดำเนินงานโดยสมาคมฝรั่งเศส ได้เริ่มทยอยเปิดให้บริการสมาชิกในเครือข่ายกว่า 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงให้บริการหนังสือออนไลน์ แต่ยังมีฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้สามารถรับชม สารคดี การแสดงคอนเสิร์ต และสื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโดยในประเทศไทย แม้จะเพิ่งมีการเปิดใช้เพียง 1 เดือน ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้รุ่นเยาว์จำนวนไม่น้อย “ข้อดีของห้องสมุดดิจิตอล คือความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล เพราะผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเข้ามาในอุปกรณ์ของตัวเอง ทั้งนี้ ยังเป็นการลดงบประมาณที่จะใช้ในการขยายพื้นที่ห้องสมุด เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับจำนวนหนังสือที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี”เทคโนโลยีในการจัดเก็บหนังสือต้นฉบับ ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ และรักษาความสะอาด เพื่อถนอมเอกสารโบราณ ทั้งหนังสือพิมพ์ แผนที่และภาพเขียน ให้คงสภาพสมบูรณ์ เป็นภารกิจของหอสมุดแห่งชาติ […]