การพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ

การพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อลดปัญหาการเสื่อมสภาพของเอกสารต้นฉบับและรักษาเอกสารโบราณอย่างยั่งยืน และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

“ในเบื้องต้นหลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม จะมีกระบวนการเข้าถึงเอกสาร มีลำดับชั้นในการเข้าถึงเอกสารเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ ถ้าผู้ใช้ต้องการอ่านเพียงข้อความ เราสามารถทำเป็นดิจิตอลไฟล์ เพื่อจับใจความ หรือทำสำเนา การที่เก็บไว้โดยที่ไม่แบ่งกันให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ที่หลากหลายมาช่วยกันกระจายความรู้ออกไป ความรู้ก็เหมือนกับถูกใส่กรงไว้ ไม่ได้รับการเผยแพร่”

“เฉพาะเอกสารที่เป็นตัวพิมพ์ดีด มีเป็นล้านฉบับ ต้องคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้บริการทางอินเตอร์เน็ตได้ และภาพถ้านำขึ้นออนไลน์ก็จะมีคนมาอ่าน มาอธิบายภาพ ให้ความเห็นภาพ ก็เป็นเรื่องที่สนุก”

การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา กลายมาเป็นแนวคิดต้นแบบ ของห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งตอนนี้ Cultureth?que หรือ ห้องสมุดวัฒนธรรม ดำเนินงานโดยสมาคมฝรั่งเศส ได้เริ่มทยอยเปิดให้บริการสมาชิกในเครือข่ายกว่า 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงให้บริการหนังสือออนไลน์ แต่ยังมีฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้สามารถรับชม สารคดี การแสดงคอนเสิร์ต และสื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโดยในประเทศไทย แม้จะเพิ่งมีการเปิดใช้เพียง 1 เดือน ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้รุ่นเยาว์จำนวนไม่น้อย

“ข้อดีของห้องสมุดดิจิตอล คือความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล เพราะผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเข้ามาในอุปกรณ์ของตัวเอง ทั้งนี้ ยังเป็นการลดงบประมาณที่จะใช้ในการขยายพื้นที่ห้องสมุด เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับจำนวนหนังสือที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี”เทคโนโลยีในการจัดเก็บหนังสือต้นฉบับ ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ และรักษาความสะอาด เพื่อถนอมเอกสารโบราณ ทั้งหนังสือพิมพ์ แผนที่และภาพเขียน ให้คงสภาพสมบูรณ์ เป็นภารกิจของหอสมุดแห่งชาติ BNF ที่อยู่คู่ประเทศฝรั่งเศส มานานกว่า 500 ปี ทั้งนี้ ทางหอสมุดแห่งชาติ ประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมมือกับ Google ในการพัฒนา ห้องสมุดดิจิตอล ที่มีชื่อว่า Gallica เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นเบื้องต้น โดยในปี 2005 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์กว่า 2000 แห่ง ในสหภาพยุปโรป ได้ประสานความร่วมมือ ก่อตั้งเว็บไซต์ Europeana เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือและมรดกทางวัฒนธรรมยุโรป เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา